» » ยป

Sewing Supplies Eau Claire WI

Local resource for sewing supplies in Eau Claire. Includes detailed information on local businesses that provide access to needles, pins, thread, marking tools, fabric shears, white gel pens, chalk pencil, carbon paper, and tracing wheels.

Michael's Arts Crafts
(715) 832-5582
4084 Commonwealth Avenue
Eau Claire, WI
 
Bieze'S Art Glass Studio
(715) 833-0007
333 Lincoln Ave
Eau Claire, WI
 
Benny Haha
(715) 833-9950
204 S Barstow St
Eau Claire, WI
 
Accent Finishing
(715) 830-5002
6800 US Highway 12
Eau Claire, WI
 
Bridal Shoppe,
(715) 834-8422
2734 Mall Dr
Eau Claire, WI
 
Azure Glass Studio
(715) 832-1220
S10044 County Trunk F
Eau Claire, WI
 
Thompson'S True Value & Variety
(715) 834-1239
319 E Clairemont Ave
Eau Claire, WI
 
Framery & Art Gallery Ltd
(715) 834-5266
2801 E Hamilton Ave
Eau Claire, WI
 
B-Framed Galleries
(715) 832-4476
313 S Barstow
Eau Claire, WI
 
Northland Frame & Art
(715) 855-1030
2217 Fairfax St
Eau Claire, WI
 
© Creative Crafts Group, LLC. All rights reserved.